बेलायतमा नेपाली सेफको समस्या किन यस्तो भयो ? समाधान के छ ?

 

फेसबुक कमेन्ट